Halifax

   [ July 2009 / 189 images ]

Halifax Halifax
Haliburton Haliburton
464.jpg 464.jpg
459.jpg 459.jpg
460.jpg 460.jpg
461.jpg 461.jpg
462.jpg 462.jpg
Economy Shoe Shop Economy Shoe Shop
007.jpg 007.jpg
466.jpg 466.jpg
467.jpg 467.jpg
468.jpg 468.jpg
469.jpg 469.jpg
Sebastopol Sebastopol
474.jpg 474.jpg
472.jpg 472.jpg
473.jpg 473.jpg
477.jpg 477.jpg
478.jpg 478.jpg
480.jpg 480.jpg
482.jpg 482.jpg
483.jpg 483.jpg
484.jpg 484.jpg
Adam and Eve Adam and Eve
486.jpg 486.jpg
487.jpg 487.jpg
488.jpg 488.jpg
489.jpg 489.jpg
490.jpg 490.jpg
491.jpg 491.jpg
492.jpg 492.jpg
493.jpg 493.jpg
494.jpg 494.jpg
495.jpg 495.jpg
497.jpg 497.jpg
499.jpg 499.jpg
500.jpg 500.jpg
501.jpg 501.jpg
502.jpg 502.jpg
504.jpg 504.jpg
506.jpg 506.jpg
507.jpg 507.jpg
509.jpg 509.jpg
510.jpg 510.jpg
St. Matthew's church St. Matthew's church
512.jpg 512.jpg
513.jpg 513.jpg
514.jpg 514.jpg
515.jpg 515.jpg
516.jpg 516.jpg
518.jpg 518.jpg
519.jpg 519.jpg
520.jpg 520.jpg
521.jpg 521.jpg
523.jpg 523.jpg
525.jpg 525.jpg
533.jpg 533.jpg
536.jpg 536.jpg
537.jpg 537.jpg
538.jpg 538.jpg
539.jpg 539.jpg
540.jpg 540.jpg
541.jpg 541.jpg
543.jpg 543.jpg
544.jpg 544.jpg
545.jpg 545.jpg
St. Mary's Basilica St. Mary's Basilica
550.jpg 550.jpg
551.jpg 551.jpg
552.jpg 552.jpg
557.jpg 557.jpg
558.jpg 558.jpg
565.jpg 565.jpg
567.jpg 567.jpg
569.jpg 569.jpg
The Old Triangle The Old Triangle
570.jpg 570.jpg
572.jpg 572.jpg
573.jpg 573.jpg
575.jpg 575.jpg
576.jpg 576.jpg
577.jpg 577.jpg
689.jpg 689.jpg
690.jpg 690.jpg
693.jpg 693.jpg
694.jpg 694.jpg
696.jpg 696.jpg
Harbour Hopper Harbour Hopper
699.jpg 699.jpg
700.jpg 700.jpg
702.jpg 702.jpg
710.jpg 710.jpg
711.jpg 711.jpg
712.jpg 712.jpg
723.jpg 723.jpg
725.jpg 725.jpg
726.jpg 726.jpg
729.jpg 729.jpg
734.jpg 734.jpg
735.jpg 735.jpg
736.jpg 736.jpg
737.jpg 737.jpg
738.jpg 738.jpg
739.jpg 739.jpg
742.jpg 742.jpg
744.jpg 744.jpg
749.jpg 749.jpg
750.jpg 750.jpg
751.jpg 751.jpg
755.jpg 755.jpg
756.jpg 756.jpg
759.jpg 759.jpg
761.jpg 761.jpg
763.jpg 763.jpg
765.jpg 765.jpg
766.jpg 766.jpg
767.jpg 767.jpg
771.jpg 771.jpg
772.jpg 772.jpg
773.jpg 773.jpg
775.jpg 775.jpg
782.jpg 782.jpg
785.jpg 785.jpg
788.jpg 788.jpg
789.jpg 789.jpg
790.jpg 790.jpg
792.jpg 792.jpg
798.jpg 798.jpg
800.jpg 800.jpg
801.jpg 801.jpg
807.jpg 807.jpg
809.jpg 809.jpg
815.jpg 815.jpg
816.jpg 816.jpg
817.jpg 817.jpg
823.jpg 823.jpg
824.jpg 824.jpg
829.jpg 829.jpg
830.jpg 830.jpg
834.jpg 834.jpg
835.jpg 835.jpg
837.jpg 837.jpg
849.jpg 849.jpg
853.jpg 853.jpg
854.jpg 854.jpg
856.jpg 856.jpg
857.jpg 857.jpg
863.jpg 863.jpg
866.jpg 866.jpg
899.jpg 899.jpg
920.jpg 920.jpg
922.jpg 922.jpg
932.jpg 932.jpg
942.jpg 942.jpg
952.jpg 952.jpg
962.jpg 962.jpg
973.jpg 973.jpg
976.jpg 976.jpg
990.jpg 990.jpg
994.jpg 994.jpg
998.jpg 998.jpg
1000.jpg 1000.jpg
1001.jpg 1001.jpg
1005.jpg 1005.jpg
1009.jpg 1009.jpg
1046.jpg 1046.jpg
1066.jpg 1066.jpg
1070.jpg 1070.jpg
1073.jpg 1073.jpg
1074.jpg 1074.jpg
Fred stops here Fred stops here
1081.jpg 1081.jpg
Halifax Public Gardens Halifax Public Gardens
1084.jpg 1084.jpg
1086.jpg 1086.jpg
1087.jpg 1087.jpg
1088.jpg 1088.jpg
1090.jpg 1090.jpg
1092.jpg 1092.jpg
1093.jpg 1093.jpg
1094.jpg 1094.jpg
1095.jpg 1095.jpg
1097.jpg 1097.jpg
1098.jpg 1098.jpg
1099.jpg 1099.jpg
1100.jpg 1100.jpg
1104.jpg 1104.jpg
1105.jpg 1105.jpg
1106.jpg 1106.jpg